Başarılı CEO’ların 4 Ortak Özelliği

Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Devin Wenig… Her birinin kendine özgü hikayesi olan dünyaca ünlü daha pek çok CEO’nun adını ve başarılarını her gün bir yerlerden okuyor veya dinliyoruz. Peki bu insanlar nasıl bu kadar başarılı olabiliyorlar? Bu liderlerin öne çıkan ortak özellikleri neler? Bu yazımızda, sizlere bu soruların yanıtları olacak başlıkları 4 madde ile sıraladık…


İleri Görüşlülük
 

Bir lider vasfı olarak ileri görüşlülük, CEO’ların da başlıca özelliklerinden biridir. CEO’lar; şu an attıkları veya bir işi tamamladıktan sonra atacakları adımların hangi sonuçları doğuracağını, kendilerine ya da şirketlerine neler kazandırıp kaybettireceğini iyi hesaplayan liderlerdir. En problemli zamanlarda bile kaosun içinde düzeni görebilme ve bunu değerlendirebilme yeteneklerini kullanan bu insanlar, ileri görüşlülükleri sayesinde her olumsuzluğu fırsata çevirebilmeyi başarırlar.
 

Hesaplı Riskler Alma
 

CEO’ların en önemli ortak noktalarından biri; hemen hepsinin karşılarına çıkan fırsatları yerinde, zamanında ve etkili bir şekilde değerlendirmeleridir. Bu fırsatlar çoğu zaman risk taşıyan adımları içerir; bu da CEO’lar için risk almayı zorunlu hale getirir. Ancak alınan bu riskler, başarıya ulaşabilmesi için önceden hesaplanan ve belli bir plan dahilinde ilerletilen aşamalardan oluşur. Fırsatların hayata geçirilmesi sürecinde karşılaşılan zorluklar, kriz yönetimi, iletişim yönetimi gibi başlıklar; ancak liderlerin bu hesaplamaları sonucu aşılabilir.

Realist Bir Optimist Olma

Tüm liderler yeteneklerinin ve bu doğrultuda yapabileceklerinin farkında olan insanlardır. CEO’ların da belirledikleri hedeflere ulaşma konusunda kendilerine olan güvenlerinin kaynağı, bu bilinçten doğar. CEO’lar amaçladıkları noktaya sağlam adımlarla ilerleyebilmek ve kendi motivasyonlarını yaratabilmek için iyimser bir tavır takınırlar ancak tüm süreci gerçekçi bir bakış açısıyla takip ederler. Böylece kendilerini bir yandan romantik hayallerden uzak tutarken bir yandan da oluşabilecek hayal kırıklıklarının önüne geçerler.
 

Etkili İlişki Yönetimi
 

Hayatın her safhasında büyük önem taşıyan güçlü iletişim, tüm liderler gibi CEO’ların de uzmanlık alanına girmesi gereken başlıklardan biri… Sıradan insanlardan farklı olarak liderler, kurdukları etkili iletişim sonucu edindikleri ilişkileri sürdürme ve gerektiğinde güçlendirme konusunda oldukça yeteneklidirler. Kurum içinde ve dışında dahil oldukları ortamın dinamikleriyle ilerleyen CEO’lar, ilişki yönetimini çoğunlukla sonuç odaklı adımlardan oluştururlar. Herhangi bir anlaşmazlık veya sorunla karşılaştıklarında konuları yapıcı ve çözümleyici bakış açılarıyla ele alırlar. Bu da dolayısıyla karizmatik yönlerine katkı sağlar.